U O (Ujedinjeni Otimači)


Oteli   su  svima.
Zaštitnika zidara
da vječno štiti mokri grad.
Prenijeli.
Egipat stavili usred Louvra.
Pohranili.
Parthenona u londonsku sobu broj 18.
Zaštitili.

Besramno cijepaju i broje ulaznice.

Prenijeću komad Ajfelova tornja
Na Čaršiju kraj Sebilja.
Parče Atomijuma na Marijin Dvor.
Malo Vindsdora kraj Rimskog mosta.

Postaću konačno  član
Ujedinjenih Otimača.

Jasmina Hanjalić

Advertisements