Branka Kasalović: Tornado, drvo čeka

Tornado, drvo čeka Stani! Ne ispričah ti priču o drvetu. Čuj je, čuće i ono tebe! Neee žuriii! Zakasni! Samo ćes tako preteći sebe. Bilo je drvo na sred ledine, hladne i zle raskošno i belo, u dnu zasečeno pa, šepavo iznutra. Stani! Dodirni mi žubor sa jezika snagom svog poslušanja! Jer ,drvo sam tvoje…

NIKOLA ŠIMIĆ TONIN: SREBRENIČKI KODIRANI KADROVI SMRTI

Poema Krv Suze Bol Srebrenice Među Nišanima Koprenom Zločina Prekrivena Lica Kodirane Grafike Smrti *** Politika Pamfleti Plejade Plantaže Mržnje Neiscrpna Kaljužišta Kaljuža Duša Krvnika Razčovječi Slijepom Mozgu Korist Oči!? Uzorci… Očevidnici Vidljivosti Zajedničkih Grobnica Otkopi Trulo Ljudsko Meso Vrvi Kolopleti Crvi *** Skoti Kote Štakorske Okote Riječi Riječi Mit Kosova Crne Bijele Bijele Crne…

Mirella Marjanović

NEKI LJUDI MISLE Neki ljudi misle lova je hrana za dušu I to ne bilo kakva lova, nego ona do krova. Misle da bi kupili sreću i ljubav maybe, Ne ide tako lako. Neki misle kada bi imali znali bi kuda poći. A svugdje je isto stižu jutra i sunce noći padaju. Neki ljudi misle…

Splitska promocija dobitnika književne nagrade “Fra Grgo Martić”

U gradskoj kavani “Central” na Pjaci priređena je promocija nagrađenih knjiga Vlade Kudića, Zlatka Lukića, Aide Šečić i Lidije Pavlović-Grgić. Zakladu i njene aktivnosti ukratko je predstavio predsjednik njenog Upravnog odbora Anto Stanić, a o suradnji Zaklade i splitske udruge “Kurs” govorio je Edi Matić. Knjige je predstavio njihov urednik Milo Jukić, a autori su,…

Sarajevska promocija rožajskog književnika Brahima Brace Kajevića

Danas je u prostorijama Vijeća bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu održana prva bosanskohercegovačka promocija mladog proznog književnog stvaraoca iz Rožaja (Crna Gora) Brahima Kajevića (1995). Moderator je bio Miroslav Miro Pilj, a o djelima je govorila recenzentica Mirsada Šabotić, prof jezika i književnosti BHS govornog područja. Ovaj autor, praktično još dječak i učenik gimnazije, najmlađi romanopisac…

Dragan Gligora o knjizi “Posudionica snova”

O knjizi Nikole Šimića Tonina: „ Posudionica snova“ MH. Podružnica Lastovo 2012. Drugo prošireno izdanje, Lastovo 2012. Svojim temama i izričaju Nikola Šimić ostaje dosljedan i u ovom, najnovijem rukopisu naslovljenom Posudionica snova. Ovdje je sve ono što smo uglavnom čitali i u prošlim njegovim zbirkama – od zavičajnih tema koje su pune nostalgije za…

Konkurs izdavačke kuće ALMA (Beograd) za kratku priču

Iz­da­vač­ka ku­ća „Al­ma” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2012”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da i sl. Pri­če uvr­šte­ne u…

Zoran Antonijević

Večna noć Tmina je ugasila zvezde. Na granama stare vrbe cvetaju zmijarnici. Prokletnici plaču od sreće. Pokajanje Svegrešan topim se, Srce probodeno na plamenom krstu pucketa, Uzdah anđela izmamio je suzu iz oka koja niz obraz silazi sporo u mukama poput grehova koji se nerado rastaju od svoga domaćina. Rajska predstava U toku je predstava…