Književni most PEN centra BIH: TVRTKO KULENOVIĆ


pozivnica
Tvrtko Kulenovic Rođen sam u Šapcu, 9. aprila 1935. godine. Tu sam završio osnovnu školu i prvi razred gimnazije, da bih zatim srednju školu završio u Sarajevu (Druga muška gimnazija).

Studirao sam i diplomirao jugoslavensku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po odsluženju vojnog roka zaposlio sam se u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu na klasifikaciji strane knjige, gdje sam ostao do 1968. godine kada sam stupio na dužnost dramaturga Drame Narodnog pozorišta.

Od 1965. do 1967. godine boravio sam na Osmania University u Hyderabadu, Indija, gdje sam studirao klasičnu indijsku i azijsku estetiku, posebno pozorište. Od januara do juna 1971 na Istituto del Teatro, Universita di Roma, izučavao sam commedia del’ arte i njene veze sa azijskim pozorištem. Istovremeno sam pratio i kurs iz savremene italijanske književnosti i nakon položenih ispita dobio odgovarajuću diplomu.

Godine 1971. izabran sam za asistenta na novootvorenom Odsjeku za komparativnu književnost, teatrologiju i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Novembra 1974. doktorirao sam sa temom “Teorijske osnove modernog evropskog i klasičnog azijskog pozorišta” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te sam 1975. godine biran u zvanje docenta, 1980. u zvanje vanrednog profesora i 1983. u zvanje redovnog profesora na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo (teatrologija je prebačena na novootvorenu Akademiju scenskih umjetnosti). Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine biran sam 1995.godine.

Predavao sam na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu (postidplomski studij). Učestvovao sam na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima.

U dva navrata, 1981. i 1987. boravio sam i predavao kao gostujući – profesor u okviru Fulbrightove fondacije, u SAD-u ( Rutgers University, University of Florida).

Objavio sam preko 300 tekstova od kojih sedamdesetak iz oblasti teatrologije i knjige: “Indija i umjetnost” 1972; “Čakra – Istok Zapadu danas” 1974; “Teorijske osnove modernog evropskog i klasičnog azijskog teatra” 1975; “Lektira” 1978; “Umjetnost i komunikacija” i “Pozorište Azije” 1983; “Lektira II” 1984; “Lektira III” 1989; “Galerije” 1990 te “Rezime” 1995. iz oblasti teatrologije i književne i umjetničke teorije i kritike. Iz oblasti proznog književnog stvaralaštva (romani, putopisi i pripovijetke), objavio sam: “Odanost jugu” 1970; “Putovanje” 1974; “Pejsaži zrelog doba” 1979; “Karavan” 1981; “Kasino” i “Mehanika fluida” 1987; “Čovjekova porodica” 1991 i “Istorija bolesti” 1994. godine, “Jesenja violina” 2000. godine.

Za knjigu “Putovanje” dobio sam Šestoaprilsku nagradu Sarajeva 1975, za “Pozorište Azije” dijelio sam nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine 1983. godine sa Nenadom Ešpekom, 27-julsku nagradu Bosne i Hercegovine za cjelokupan književni rad 1989, nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine za roman “Istorija bolesti” 1994. godine, te negradu Fonda Otvoreno društvo za najbolji roman 2000. godine.

Napisao sam pet radio drama koje su emitovane na Radio Sarajevu od 1988. do 1990. godine, odnosno na Radiju Bosne i Hercegovine 1994. godine. Radio drama “Smrt na fotografiji” proglašena je za najbolji radio-dramski tekst Jugoslavije na Festivalu radija u Ohridu 1989. godine i predstavljala je Jugoslaviju na festivalu Prix Futura u Berlinu iste godine, a radio drama “San o staklu” predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na istom festivalu 1994. godine. Za potrebe Narodnog pozorišta u Sarajevu preveo sam dramu Henri Rousseaua- Carinika “Osveta ruske sirotice” koja je u režiji Želimira Oreškovića dobila Zlatnu masku Festivala malih i eksperimentalnih scena Sarajeva 1969. godine i dramu Georgesa Shehadea “Povratak iseljenika” koja nije izvođena.

Osim romana “Istorija bolesti”, knjige “Rezime” i radio drame “San o staklu”, tokom rata uradio sam i poetsko-dokumentarni film “Smrt u Sarajevu” (scenarista i narator) koji je režirao Haris Prolić u koprodukciji Filmskog arhiva Oružanih snaga i Televizije Bosne i Hercegovine. Film je prikazivan u mnogim zemljama, a posebno na Festivalu sarajevskog ratnog filma u Zagrebu i na festivalu dokumentarnog filma “Joris Ivens” u Amsterdamu na kojem je dobio treću nagradu publike. Za “Dane Bosne i Hercegovine” u Pragu 1995. priredio sam, zajedno sa Josipom Ostijem i Dušanom Karpatsky-em antologiju “Vzkazani ze dna noci”, književnost Bosne i Hercegovine u opsadi i u izgnanstvu. Na simpoziju o kulturi Bošnjaka koji je organizovao Bećir Tanović u saradnji sa Islamskim institutom iz Londona, bio sam zastupljen radom pod naslovom “Književnost i umjetnost kao oblim otpora agresiji”. Od februara 1996. godine do povratka u Sarajevo u februaru ove godine, bio sam angažovan u projektu “Psihijatrija, genocid i svjedočenje” na University of Illinois at Chicago kao gostujući naučnik. Projekt je između ostaloga, održao i dva mala simpozija u Sarajevu 1997. i 1998. godine.

U periodu od 1999 do 2003 godine bio sam direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Prevođen sam u fragmentima na francuski, engleski, italijanski, češki i mađarski.

Govorim, čitam i pišem engleski, francuski, ruski i talijanski jezik, a sporazumijevam se i na španskom i njemačkom jeziku.

BIBLIOGRAFIJA

Studije, eseji i kritike

 “Indija i umetnost” Matica srpska, Novi Sad  1972
Recenzija Prof dr Svetozar Petrović;
Prikazi:
– Dr Zdravka Matišić,
– Predrag S Protić,
– Petar Cvetković)
Dio uključen u Antologiju bošnjačkog eseja XX vijeka Alije Isakovića, Alef Sarajevo 1996.

 “Čakra – Istok Zapadu”, Svjetlost Sarajevo  1973
Recenzija Prof Dr Abdulah Šarčević;
Prikazi:
– Ranko Sladojević,
– Ljubomir Cvijetić,
– Dejan Đuričković,
– Predrag Protić,
– Mišo Kulić

 “Teorijske osnove modernog evropskog i klasičnog azijskog pozorišta” , Svjetlost, Sarajevo  1975
– Prva i jedina komparativna studija izuzetno aktuelnog odnosa između klasičnog azijskog i modernog evropskog pozorišta i jedna od prvih studija iz oblasti semiotike pozorišta kod nas. Poglavlje iz ove knjige uključeno je u antologiju La Semiotica nei Paesi slavi ( str. 724-729); ur. Carlo Prevignano, Feltrinelli, Milano 1979.

Prikazi:
– Tihomir Ilić
– Mirjana Miočinović
– Ante Armanini
– Milenko Šuvaković
– Ivan Ivanovski
– Dževad Karahasan
– Davor Korić
– Feliks Pašić
– Radomir Putnik

 “Lektira”, Svjetlost, Sarajevo  1976
Prikazi:
– Dževad Karahasan
– Radmila Popović
– Milivoje Marković
– Ljubomir Cvijetić
– Nikola Batušić

 “Pozorište Azije”, IDC Zagreb 1983
Godišnja nagrada Udruženja književnika Bosne i Hercegovine.
Recenzija: Dževad Karahasan
Prikazi:
– Radomir Putnik
– Rada Iveković
– Marko Kovačević
– Dževad Karahasan
– Josip Lešić
– Želimir Stublija
– Slavko Leovac
– Mladen Šukalo
– Karmen Bašić

 “Umetnost i komunikacija” , Veselin Masleša, Sarajevo  1983
Prikazi:
– Stevan Tontić
– Radovan Popović
– Goran Simić
– Marko Kovačević
– Ana Šomlo
– Emina Kečo

 “Lektira II”, Svjetlost, Sarajevo  1986
Prikazi:
– Ranko Sladojević
– Dragana Tomašević
 “Lektira III”, Svjetlost, Sarajevo  1989
Prikazi:
– Miroslav Ladan
– Dževad Karahasan
– Branko Stojanović

 “Galerije”, Veselin Masleša, Sarajevo  1990
Godišnja nagrada izdavača zta najbolju objavljenu knjigu.
Prikazi:
– Rada Iveković
– Mile Stojić
– Svetlana Rakić
– Stevan Pešić
– Nenad Radanović

 “Rezime” IPC Sarajevo, 1995
Prikazi:
– Enver Kazaz
Dio uključen u Antologiju bošnjačkog eseja XX vijeka Alije Isakovića, Alef Sarajevo 1996

Koautorska djela

 “Teorija recepcije” u “Moderna tumačenja književnosti”, Svjetlost Sarajevo 1981.
 “Teorija recepcije”; “Češki strukturalizam”; “Nova kritika” i “Moderno i postmoderno” u knjizi “Moderna i postmoderna tumačenja književnosti” (u pripremi)

Koautorska djela

Književna djela

 “Odanost jugu”, Matica srpska, Novi Sad  1970
Dijelovi uključeni u antologiju Alije Isakovića ‘Hodoljublje’ Svetlost Sarajevo 1973.

 “Putovanje”, Svjetlost, Sarajevo  1974
Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva.
Dijelovi uključeni u Antologiju bošnjačkog putopisa XX vijeka Fahrudina Rizvanbegovića, Alef Sarajevo 1997.

 “Pejsaži zrelog doba” , Matica srpska, Novi Sad  1979

 “Karavan”, Svjetlost Sarajevo  1981
Djelomičan prijevod na talijanski (Sergio Turconni u časopisu ‘La Battana” br. 83/1987)

 “Kasino”, Prosveta Beograd  1987

 “Mehanika fluida”, Veselin Masleša, Sarajevo  1987

 “Čovekova porodica”, Svjetlost Sarajevo  1991

 “Istorija bolesti”, Bosanska knjiga Sarajevo  1994
Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine.
Djelomičan prijevod na francuski (Mireille Robin u časopisu ‘Les Temps Modernes’, Pariz, br. 584/1995).
Djelomičan prijevod na engleski (Celia Hawkesworth) u časopisu ‘Stone Soup’ , London, br. 2/1996.
Djelomičan prijevod na češki (Dušan karpatski) u antologiji Vzkazani ze dna noci, Mlada fronta, Praha 1995.
Djelomičan prijevod na mađarski (Radics Viktoria) u časopisu ‘Mult es jovo’, br. 1-2/1995, Budimpešta.

 “Mehanika fluida”, (drugo izdanje) Sarajevo Publishing, Sarajevo  1987

 “Jesenja violina”, Bosanska knjiga Sarajevo 1999
Nagrada Otvorenog društva Soros za najbolji roman u rukopisu.0
Djelomičan prijevod na njemački (Klaus Detlef) u časopisu ‘Lichtungen’ br. 77/1999, Graz.

 “Majka voda”, OKO Sarajevo 2004
Djelomičan prijevod na engleski (Bogdan Rakić) u časopisu ‘Odjek’ autumn/winter br. 3-4/2004.

 “Trag crne žuči”, Zoro, Sarajevo-Zagreb 2005
Nagrada na konkursu za kratku priču ‘Zoro’.
Bestseler ‘Jutarnji list’ Zagreb, 26.05.2005.
Djelomično prevedeno na francuski (Sanja Dželilović), čitano na brodu ‘Odisej’, međunarodnom skupu književnika mediteranskih zemalja 2000.g.

Antologije

 Narrativa contemporanea in Bosnia ed Herzegovina (sa Lukom Pavlovićem) “La battana”, Fiume, 1977, br. 45
 “Izbor iz svjetske poezije i proze za djecu”, Svjetlost, Sarajevo 1988
 Vzkazani ze dna noci – Literatura Bosny a Hercegoviny v obkličeni a vyhnanstvi (sa Josipom Ostijem i Dušanom Karpatksim), Mlada fronta, Praha 1995.

Radio – drame i scenarija

 “Smrt na fotografiji” , radio Sarajevo 1989.
Nagrada za najbolju jugoslavensku radio-dramu na Festivalu radija u Ohridu 1989.
Učešće na festivalu Prix Futura u Berlinu iste godine.
Objavljeno u časopisu Treći program Radio Sarajeva br. 63-64/1989.

 “Danas mislim o R ili Večernja zvona”, Radio Sarajevo 1989.
Objavljeno u časopisu ‘Život’ br. 5-6 1999. Sarajevo.

 “Orenburška stepa”, Radio Sarajevo 1990.

 “San o staklu”, Radio Bosne i Hercegovine 1994.
Učešće na Festivalu Prix Futura u Berlinu iste godine.

 “Smrt u Sarajevu”, scenarij za dokumentarni film, 1994
Nagrađen Nagradom publike na Festivalu dokumentarnog filma u Amstredamu Joris Ivens iste godine.

Napomena:
– oko 450 bibliografskih jedinica u književnim i naučnim časopisima, dnevnim novinama i nedjeljnim revijama
– oko 100 prezentacija na međunarodnim I nacionalnim naučnim skupovima koji su štampani u knjigama sažetaka

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s