Lala Selenić: MOLITVA ZA JASMINU


DSC_0092

MOLITVA ZA JASMINU

Tamo iza dolja
čuje se  
pastirska pjesma.
Ne budi jaganjce,

uspavljuje usnulo jutro
u spokoju osvita.
Nije zeman na pomolu
da 
razdani pute
da ideš bez mene

niti je  vakat za serdžadu,

volja je nebeska
da dokrajčiš mnoga
ljeta, jeseni i zime.

Hoće i rosa  da ogleda sjaj oka
u sunčevom zračku,
hoće da iskapi bol suzom radosti

u prizvuku tihe molitve
pastirskom jutarnjom uspavankom.
Samo neka je tiho,

hoću i ja da molim Uzdanicu
da proživiš  vijek sa ljudima,
da si vazda u meni
i kad me ne bude,
zato ne budite jutra,
jutra obavijena čistotom
sna osvita.
Ja, odana čovjekoljupcu,
budim tebe Samilostivog
u svoj  svojoj vjeri i nadi
da ti kažem da nije grešnica,
samo je Patnica
kao i svaka druga
ovozemaljska zvijezda,
i rano je, neka je,
treba nam njena pjesma
u rumenom jutru da osvane.


Neka je,
neka ne putuje.   

(April, 2016)

Advertisements