ČIPKOLIKI OBRISI ISTINE ILOVIKA


ilovik.jpeg

čipkoliki obrisi istine Ilovika

ulićice krhki išaranih sjena eukaliptusa

ko ribarsku mrežu pletu priču

u (ne)moći razgraničiti

pričanja i priču

78 stanovnika u 3000 kuća

otoka u obliku cvijeta

_____________

*Tragom Darije Matajić Agićić, Otok istinite istine.

Nikola Šimić Tonin

Advertisements