Sande Dodevski: Na bijelom čardaku

                                    NA  BIJELOM ČARDAKU   Šta da uradim sa zaumljem, I kako uz pomoć laži da dođem do istine? Zastao  u ćorsokaku, Izdužujem korake…   Izuzev  bulki, I valova na vodi, Tu – uz osjećajnost i razum- Nastaje …