POKRENUT VEB-PORTAL „ISTOČNI BISER“


istočni biser

PORTAL “ISTOČNI  BISER” POSVEĆEN KNJIŽEVNOSTI, UMETNOSTI I KULTURAMA ISTOKA

 

Veb-portal „ISTOČNI BISER“ je osmišljen kao veb prostor na kome će se objavljivati raznovrstan sadržaj iz oblasti književnosti, umetnosti ikulturezemalja Istoka (Japana, Kine, Turske, zemalja Zakavkazja, Irana, arapskih zemalja, Indije…. Ideja za pokretanje ovog portala je potekla od knjige čuvenog pesnika J. J. Zmaja „Istočni biser“ (skupljene pesme raznih istočnih pesnika)koja je objavljena 1861. godine, a po kojoj je i sâm portal dobio naziv.

Veb-portal„ISTOČNI BISER“ (IBIS) jenamenjem svim autorima koji stvaraju književnost(poezija, haiku poezija, proza…), u istočnjačkom duhu, ili pak koji su inspirisani Istokom, te onima koji se bave književnim prevodom sa orijentalnih jezika. Takođe, na portalu su dobrodošli i svi oni autori koji pišu eseje ili stručne radove iz oblasti orijentalistike. Dobrodošli su i putopisi ili putopisne priče.  Portal će posebno biti posvećen promovisanju knjiga i publikacija koje za temu imaju Istok ili istočnjačke kulture, umetnost, književnost, religiju. Portal ćetakođeobjavljivatinovostivezanezaknjiževneisrodnemanifestacije, umetničkeizložbe, dodelenagrada, promocijemonografijaizbornikakojisunatraguidejekojupromovišeovajveb-portal.U okviruportala, pokrenutjei blog pod nazivomIBISOV BLOGnakomećeautori, aliičitaocimoći da razmenjujusvojaznanjaisaznanja orazličitimaspektimakulturaIstoka.

Otvoren je pozivsvimautorimaizregiona (kojipišuna BHS jezicima/ latiniciićirilici)koji se baveovomtematikom da svojeizlektorisaneknjiževneradove, aliifotografije, umetničkeradove, video i audio klipovešaljunaOVUimejl-adresu.

 

Ana Stjelja

Advertisements