SEVDALINKA: KRAJ TANANA ŠADRVANA -HEINRICH HEINE

Kraj tanana šadrvana, gdje žubori voda živašetala se svakog dana sultanova kćerka mila.Svakog dana jedno ropče, stajalo kraj šadrvana.Kako vrijeme prolazilo, sve je blijeđe, blijeđe bilo. Jednog dana zapita ga sultanova kćerka draga:„Kazuj, robe, odakle si, iz plemena kojega si?“„Ja se zovem El Muhamed, iz plemena starih Azrašto za ljubav život gube, i umiru kada … More SEVDALINKA: KRAJ TANANA ŠADRVANA -HEINRICH HEINE