Ljubica Ostojić: SAMO SAN?

SAMO SAN? Da li si ipak bio, Ili samo usnio Svoje bivanje?   I dneva ti sanje O nečemu zbore, Učas rastvore lako Tvrđu tvoje zbilje, Koja sveđ prijeti: Kako će oduzeti Mekoti ono malo Što još preostalo,   Da li si ipak bio Ili samo usnio Život taj cijeli?