MILAN DRAŠKOVIĆ: FRIDA

F R I D A   Fenomen Frida! Feministkinja Frida.                                                                                   Falična Frida. Frakture, frustracija.                                                                           Fragmenti Fridinih fantazmagorija.                                                                                 Fascinacija fanova filmom ,,Frida”.   Floralna frizura, fluid finog flerta.                                                                              Fridin favorit flagrantne frivolnosti,                                                                                fatalni fetiš! Farsične formalnosti.                                                                                 Fridin fatum – fijasko fertiliteta.   Fašističke falange firera. Franko.                                                                                        Frikovi. Fele fariseja … More MILAN DRAŠKOVIĆ: FRIDA

Jasmina Hanjalić: HUMANITARNI HLJEB ZALIVEN SLATKOM VODOM

HUMANITARNI HLJEB ZALIVEN SLATKOM VODOM   Nedavno mi medicinska sestra Suvada Ispiča kako je kao djevočica ratne 92. U zbjegu šest dana hodila po planini Bjelašnici i Igmanu da stigne u Hrasnicu   Majka joj davala pomalo hljeba osahlog Spavala pod drvećem pokrivena njenim Zgrčenim rukama i brižnom dušom grijana   I kad su najzad … More Jasmina Hanjalić: HUMANITARNI HLJEB ZALIVEN SLATKOM VODOM