Peti konkurs za nagradu „Musa Ćazim Ćatić“ na književnom natječaju „Bajramske priče”

 

Na osnovu Odluke o ustanovljenju književne nagrade „Musa Ćazim Ćatić“ kategorije „Bajramske priče“, Upravni odbori Kulturnih udruženja „Musa Ćazim Ćatić“ Odžaka i Münchena raspisuju

 

PETI KONKURS

za književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“ na književnom natječaju „Bajramske priče“ za najbolju neobjavljenu bajramsku priču i bajramsku pjesmu

 

Kulturno udruženje „Musa Ćazim Ćatić“ sa sjedištem u Münchenu i Odžaku raspisuje književni konkurs za najbolju neobjavljenu kratku priču i bajramsku pjesmu sa tematikom Bajrama i ba- jramskih običaja i dodjeljivanje književne nagrade „Musa Ćazim Ćatić“ kategorije „Bajramske priče“ s ciljem da se bajramski običaji i ljepote tog velikog praznika kroz pero sačuvaju za nove naraštaje.

 

Uslovi konkursa:

 • Kratku lektorisanu priču ( maks. 6 stranica A4 form) i lektorisanu pjesmu s tematikom praznika Bajrama, potpisanu šifrom, dostaviti u jednom fajlu isključivo elektronskim putem, mailom: kultu- ra@musacazimcatic.org (priče i pjesme trebaju biti otipkane isključivo u Word- formatu – doc ili docx, Times New Roman 12, uključujući slova č, ć, đ, dž, š, ž ).
 • U istom e-mailu dostaviti, u drugom fajlu: ime i prezime autora, adresu i broj telefona, e-mail, i kratku biografiju. Po prijemu Vašeg e-maila dobit ćete potvrdni e-mail o prijemu
 • Lektorisane priče i pjesme dostaviti na e-mail adresu Udruženja: kultura@musacazimcatic.org

s naznakom „Za književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“ kategorije „Bajramske priče“. Jedan autor može sudjelovati samo s jednom pričom i jednom pjesmom koje ćemo proslijediti stručnim članovima žirija.

 

*Tema je ograničena na ramazanske, bajramske i kurban-bajramske radosti, a želja nam je da od učesnika konkursa dobijemo što više priča i pjesama namijenjenih djeci i omladini.

 

 • Pravo učešća na konkursu je neograničeno, jer bajramske radosti nemaju granice. Radove mogu poslati svi učesnici koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i svi učesnici cijelog regiona (sve republike bivše Jugoslavije), ma gdje se nalazili (domovina i dijaspora).

 

*      Konkurs je otvoren do 01.03.2020. godine.

 • Na konkursu će biti dodijeljene tri glavne nagrade za PRIČE:
  • Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 200 KM
  • Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 100 KM
  • Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 50 KM 1

 

 • Na konkursu će biti dodijeljene i tri glavne nagrade za PJESME::
  • Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 100 KM
  • Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 50 KM
  • Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 20 KM

*Autore nagradjenih priča i pjesama ćemo nagraditi i knjigama:                                                    – –

 • „Najbolje bajramske priče“ sa prva tri konkursa, –
 • Slikovnicama: „Djed Bajro i bajramske, ramazanske i kurban-bajramske radosti“, –
 • Knjigama: „Revo bosanski Robin Hood“ : “Bosanske bajke o Lejli i Mejremi” : “Mladi fazani u plamenu ravnice” : Pisma iz daljine; dar autora, Nevzete i Huseina Huske Ismailovića.

 

 • Svih 30 odabranih priča i 30 odabranih pjesama bit će objavljeno u posebnom elektronskom zborniku u povodu predstojećeg praznika Bajrama, a uz pomoć donatora nastojat ćemo da ove priče i pjesme budu ukoričene.

 

Za svaki dan Ramazana objavit će se i pročitati jedna odabrana bajramska priča i jedna pjesma a za Bajram će se pročitati i nagraditi tri najbolje bajramske priče i tri najbolje bajramske pjesme. Nagrade će biti dodijeljene na svečanosti, koja će biti održana u periodu od 12.3. do 6.4. 2020. go- dine u Odžaku, Sarajevu i Münchenu.

Cilj ovoga konkursa je da zainteresujemo i pobudimo našu mladost, našu budućnost, za stvarnom željom za Bajramom i bajramskim hedijama i razvijanje pozitivnih emocija sa jačanjem ljubavi za pisanjem bajramskih priča i pjesama. Ovim projektom ćemo doprinijeti razvijanje saosjećanja, mi- losti i iskrenosti kod mladih ljudi.

Želimo da sve priče i pjesme budu podastrijete značaju bajramskih blagdana u kojima se u slozi i ljubavi bratski dijele sve ovozemaljske radosti sa rodbinom, komšijama i prijateljima ma koje god vjeroispovijesti bili.

Ovim konkursom dajemo mogućnost svakome djetetu a i odraslima da dođu do izražaja i da kroz pisanje priča i pjesama pobude svoje emocije, maštu, pronicljivost, znatiželju i pozitivnu motivira- nost da njihove priče i pjesme budu medju najboljim.

*Za potpunije razumijevanje same ideje i cilja konkursa navest ćemo razmišljanja bosanskoherce- govačkog publiciste i pisca Vehida Gunića, koji je podržao ideju realizacije jednog ovakvog kon- kursa i utemeljivanja književne nagrade “Musa Ćazim Ćatić“ kategorije „Bajramske priče”:

„U narodu se kaže: BOLJE JE DA NESTANE SELO, NEGO ADET U SELU. U pričama dobrog Huseina Huske Ismailovića i Nevzete Ismailović nije riječ ni o selu ni o adetu u selu, nego o ade- tima čitavog jednog naroda kojem pripadaju i kojem pripadamo mi, poštovaoci njihovih želja da i nas i one koji su možda zaboravili, vrate u vrijeme kada smo se znali radovati sitnim darovima očekujući ih uz znatiželju i ugodnu strepnju i kada smo, više nego sada, znali i ko smo i šta smo i šta nam je činiti da ostanemo to što jesmo. Nevzetina i Huseinova želja je da i Vi svojim bajramskim pričama i pjesmama doprinesete jačanju, podsticanju i vrednovanju knjževnog stvaralaštva, kultu- re, običaja i tradicije Bosne i Hercegovine, regiona i cijeloga svijeta i da Vaše priče i pjesme budu podastrijete značaju bajramskih blagdana u kojima se u slozi i ljubavi bratski dijele sve ovozemal- jske radosti sa rodbinom, komšijama i prijateljima ma koje god vjeroispovijesti bili.

Vehid Gunić, pisac i publicista                                                                                                2

Napomena:

Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa. Organizator zadržava pravo ob- javljivanja i štampanja svih na konkurs prispjelih priča i pjesama bez posebne dozvole i naknade. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih priča na kon- kursu, od strane učesnika ili trećih osoba.

Sve dodatne informacije učesnici konkursa mogu dobiti putem e-maila: kultura@musacazimcatic.org

web stranice: www.djed-bajro.com     i www.musacazimcatic.org

 

facebook stranice našeg Udruženja:Djed Bajro i bajramske radosti i Kulturno udruženje “Musa

Ćazim Ćatić” Odžak

 

 

München, Odžak, 22.01.2020.g.                                        Za Upravni odbor Udruženja:

 

Husein Huska Ismailović, predsjednik

 

 

 

 

 

 

 

3

JAVNI POZIV UDRUŽENJA UMJETNIKA PLANET POEZIJA

72297950_1293307580852184_6817056539858173952_n

 

JAVNI POZIV
Udruženje umjetnika Planet Poezija pokreće projekt pod nazivom „Ptice od papira“, koji je otvoren za pjesnike mlađe od 27 godina. Ovim projektom nastojimo promovirati mlade pjesnike te im omogućiti štampanje zajedničke zbirke poezije. Sve što je potrebno jeste poslati kratku biografiju, svoju fotografiju i deset autorskih pjesama, od kojih će nekoliko biti objavljeno u zbirci poezije „Ptice od papira“. Javni poziv je otvoren za prijavu od 15. oktobra 2019. do 15. januara 2020.

Mladi pjesnici, svoju biografiju, fotografiju i pjesme pošaljite na mail: planetpoezija2014@gmail.com.
Odabrani pjesnici dobit će besplatan primjerak zbirke na promociji, na kojoj će moći i čitati svoju poeziju.

Budućnost poezije leži na krilima mladih te im Planet Poezija želi pružiti vjetar u leđa za uspješan prvi let.

Vođa projekta
Nejla Bihorac

NAGRADNI KONKURS/NATJEČAJ ZA LIKOVNE I KNJIŽEVNE RADOVE

Slika

Artsinteza Konkurs-1

Povodom 5. novembra, Svjetskog dana romskog jezika, Udruženje građana za razvoj kulture i umjetnosti Artsinteza raspisuje

NAGRADNI KONKURS / NATJEČAJ

za najbolje literarne (poetske i prozne) i likovne radove učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona i za kratku priču književnih stvaralaca sa područja Bosne i Hercegovine.

Tema za osnovce je MOJ PRIJATELJ ROM, a za kratku priču sve teme koje se tiču života Roma. Radovi se šalju na mail adresu: artsinteza@gmail.com ili u pisanoj formi i originalnim likovnim radovima na adresu: UG Artsinteza Ul. Goli brijeg br. 9. 75000 Tuzla, BiH.

Kratke priče književnih stvaralaca ne bi trebalo da prelaze pet kompjuterskih stranica pisanih fontom Times veličine 12 tačaka.

Rok za slanje radova je 25. oktobar / listopad 2019. godine.

Stručni žiri će dodijeliti po tri nagrade za literarne i likovne radove u kategoriji učenika od 1. do 5. i od 6. do 9. razreda, kao i tri nagrade za kratku priču književnih stvaralaca sa područja BiH.

Nagrade će biti uručene na svečanosti organizovanoj u novembru/studenom 2019. godine.

Nagrađeni, kao i radovi koje u širi izbor odabere stručni žiri, bit će objavljeni u posebnoj knjizi na jezicima autora i u prevodu na romski i engleski jezik. Učesnici konkursa / natječaja saglasni su da za objavljivanje svog djela neće zahtijevati nikakvu dodatnu novčanu naknadu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati odgovornu osobu Mirjanu Tahirović – tel 061 650 291.

VI KONKONKURS ZA KNJIŽEVNU NAGRADU “MUSA ĆAZIM ĆATIĆ” 2019.

1-NOVA OBJAVA-KONKURSA-2019

 

Na osnovu Odluke o ustanovljenju književne nagrade „Musa Ćazim Ćatić“ Upravni odbor Kulturnog udruženja „Musa Ćazim Ćatić“ Odžak raspisuje
                                                                VI   K O N K U R S
za književnu nagradu „Musa Ćazim Ćatić“ za najbolju neobjavljenu pjesmu 2019. god.

Nagrada je ustanovljena povodom stogodišnjice od izdavanja prve zbirke pjesama pjesnika Muse Ćazima Ćatića a ima za cilj podići kulturnu aktivnost u BiH i šire, osvijetliti značaj pjesnika Muse Ćazima Ćatića, te dati prostor umjetnicima, posebno mladim, za njihovu afirmaciju i promociju najrazličitijih ideja, programa i aktivnosti iz oblasti kulture. Nagrada će biti dodijeljena na 142. godišnjicu od rođenja pjesnika.
Pravo sudjelovanja na konkursu imaju svi autori iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.
Jedan autor može sudjelovati samo sa jednom neobjavljenom pjesmom.
Tema je slobodna: (po vašem izboru, pjesme o životu i djelu M.Ć.Ćatića, dječije pjesme i td.)
Lektorisane rukopise potpisane šifrom treba dostaviti isključivo elektronskim putem (otipkane, u Wordformatu – doc ili docx) na e-mail adresu Udruženja: kultura@musacazimcatic.org s naznakom „Za književnu nagradu Musa Ćazim Ćatić“. U istom mailu na posebnom-drugom dokumentu dostaviti: ime iprezime, adresu, broj telefona, biografiju i mail adresu.
Pristigli radovi, označeni šifrom, bit će proslijeđeni članovima žirija.
Radove slati na e-mail adresu: kultura@musacazimcatic.org najkasnije do 01. 12. 2019. godine.
Na konkursu će biti dodijeljene tri glavne nagrade:
1. Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 500 KM
2. Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 300 KM
3. Nagrada – Plaketa i novčani iznos od 200 KM
Povodom šestog rođendana KU „M.Ć.Ćatić“ nagrađuje još prvih 10 autora, čije će se pjesme naći u užem izboru, sa knjigom odabranih pjesama sa ovogodišnjeg konkursa.
Pored glavnih nagrada žiri će odabrati još 47 pjesama, koje će biti simbolično nagrađene objavljivanjem u posebnom elektronskom i štampanom zborniku u povodu obilježavanja 142. godišnjice od rođenja pjesnika.
Organizator zadržava pravo objavljivanja svih na konkurs prispjelih pjesama.
Sve dodatne informacije učesnici konkursa mogu dobiti putem e-maila: kultura@musacazimcatic.org ,
web stranice: http://www.musacazimcatic.org
i facebook stranice našeg Udruženja: http://www.facebook.com/musa.cazim.catic.odzak
Nagrade će biti dodijeljene na svečanosti, uz kulturni i zabavni program, u vremenu od 12. marta do 6.aprila 2020. god., koja se održava u povodu obilježavanja 142. godišnjice od rođenja pjesnika Muse Ćazima Ćatića, u Odžaku, Sarajevu i Münchenu.
Za Upravni odbor Udruženja:

Husein Huska Ismailović, predsjednik
Odžak, 28. 09. 2019.

 

34. ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ПЕСНИКА „ДАНИ ПОЕЗИЈЕ“ 2019.

 

34 FMP Logo

 

 ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ПЕСНИКАДАНИ ПОЕЗИЈЕ

 

 

Установа НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ –

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „Зоран Радмиловић“ Зајечар

расписује

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

 

 

 

за учешће на 34. Фестивалу младих песника „Дани поезије“.

Циклус од десет необјављених песама, потписан шифром,

(решење шифре, у посебној коверти, доставити са пријавом),

умножен у четири примерка, послати на адресу:

Установа Народно позориште Тимочке крајине –

Центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар

Ул. Тимочке буне 16, 19000 Зајечар,

са назнаком “за Фестивал младих песника”.

Право учешћа имају песници до 30 година старости

који пишу на српском језику а немају објављену књигу.

Пријаве доставити до 25.04.2019. године.

Песници чије радове одабере Стручни жири Фестивала

стичу право учешћа на 34. Фестивалу младих песника „Дани поезије“

који ће се одржати од 22. до 25. маја 2019. године у Зајечару.

Лауреат Фестивала стиче право на објављивање књиге.

Рукописи се не враћају.

Додатне информације:

тел: 019/425-426

mail: centarzakulturu019@gmail.com

KONKURS/NATJEČAJ  ZA SF PJESME I FANTASY PRIČE

f

 

Na temelju odluke O UTEMELJENJU MEĐUNARODNE KNJIŽEVNE KONVENCIJE SF POEZIJE & FANTASY PRIČE „SCAVA“ Upravni odbor UG VITEŠKI AMBIJENTALNI TEATAR raspisuje:

   KONKURS/NATJEČAJ

        ZA SF PJESME I FANTASY PRIČE

Znanstveno fantastične pjesme i fantasy priče, napisane na hrvatskom, srpskom, bosanskom i crnogorskom jeziku autori trebaju poslati do 12. 6. 2019. na e-mail adresu: scavacon@gmail.com potpisanu šifrom, a rješenje šifre poslati na posebnom dokumentu na istu adresu.

Jedan autor može poslati jednu pjesmu (ne dužu od 36 stihova) i jednu priču ne dužu od 10 000 karaktera sa prazninama.

Ova konvencija nema tematskim okvir ali se preporučuje da se pjesničkim jezikom rasvijetle i iz budućnosti i prošlosti umetnu nove mogućnosti u sadašnjost, posebno se angažirajući na ekološkim temama ne izbjegavajući i druge standardne kategorije suvremene poezije, a budući da su špilje mjesto održavanja ove konvencije preporučljive su priče koje tematiziraju špilje, pećine i svekolika podzemna pribježišta.

Književna konvencija treba rezultirati izradom festivalske zbirke SCAVACON od 20 najboljih pjesničkih uradaka i 10 najboljih priča koje će selekcionirati dva žirija, jedan za poeziju a drugi za priče, a koja će biti promovirana 22. 6. 2019. u Vitez u naselju Gornja Večeriska (mjesto gdje je rođena majka Vladimira Nazora).

Upravni odbor